illust_empx_0_logo

MUNKAVÁLLALÓI ÉLMÉNY

MUNKAVÁLLALÓI ÉLMÉNY

MIÉRT KELL EZZEL FOGLALKOZNIA EGY MUNKÁLTATÓNAK?

Ríz ÁdámA munkahelyet váltó irodai munkatársak 80 százaléka nem a magasabb fizetés miatt keresett új munkahelyet *

A munkaerő megtartásának nehézsége ma a vállalatvezetők és HR-esek egyik legnagyobb problémája. A munkatársak elköteleződését a vállalatnál tapasztalt munkavállalói élmény határozza meg, amely a munkaerő megtartásának legfontosabb eszköze.

A távozó munkavállalók elsősorban nem a magasabb fizetés vagy beosztás kedvéért lépnek ki, hanem gyakran azért, mert nem tartják megfelelőnek a vállalat által biztosított munkahelyi környezet és szolgáltatások összességét, azaz keveslik a munkavállalói élményt.

A vezetőknek ezért teljesen át kell értékelniük munkavállalóik munkához, munkahelyhez való viszonyát ahhoz, hogy megfelelően tudják támogatni és motiválni őket, amely a hosszú távú munkaerőmegtartás alapfeltétele.

Az értékes, minőségi munkaerő megtartását a munkavállalói élmény fejlesztésével támogatja EMPX – Employee Experience szolgáltatásunk.

Ríz Ádám ügyvezető igazgató

*Rávezető-Závecz Research, 2017

A MUNKAVÁLLALÓI ÉLMÉNYRŐL

A munkavállalói élmény a munkavállaló által egy munkanap alatt, egy folyamat során vagy a teljes munkahelyi életútján szerzett tapasztalatok összessége

A munkavállalói élmény a munkavállalók elvárásaiból, tapasztalatából és percepciójából adódik össze. A munkavállaló ezeket a tapasztalatokat állítja szembe a munkájáért kifizetett juttatás értékével, és dönt arról, hogy az adott munkahelyen marad-e, és ha igen, mekkora erőfeszítést tesz a munkájában.

A munkavállalói élmény egyrészt a munkavállaló személyes élménye, másrészt a munkahely működésének legjobb indikátora. A munkavállalói élmény meghatározza a munkatárs közérzetét, de a jó vagy rossz élményszint oka a szervezet működésében, diszfunkciójában rejlik. Pontosan visszajelzi, hogy mely pontokon nem működik elég jól egy munkahely, hol pazarol el időt, erőforrást, értéket. A munkahelyi élmény optimalizálása ezért a szervezet optimalizálása, hiszen a munkavállalói élményben a szervezet működése a meghatározó.

A MUNKAVÁLLALÓI ÉLMÉNY A MUNKAERŐMEGTARTÁS LEGFONTOSABB ELEME

Az élmény megalapozása és fejlesztése nem egyszerűen HR feladat, hanem a vezetés teljes szemléletváltása. El kell fogadnunk, hogy a kollégák számára a munkahely már nem egyszerűen a munkavégzés helye, hanem olyan élettér, ahol saját szakmai önmegvalósítása és egyéni kiteljesedése kölcsönhatásba kerül, összekapcsolódik a munkaadó céljaival. Ha maximalizálni szeretnénk ennek pozitív hatásait, a menedzsmentnek az egyéni érdekek rugalmas kezelésén, a különböző munkavállalói elvárások biztosításán keresztül szinte ’személyre szabott’ munkakörnyezetet kell teremtenie.

A Rávezető Projekt Kft. EMPX - Employee Experience megoldáscsomagján keresztül az ágazati igények és sajátosságok figyelembe vételével nyújt támogatást a munkavállalói élményút feltárásában, elemzésében, és az adott vállalatnak leginkább megfelelő megoldás kialakításában és bevezetésében.

EMPX - EMPLOYEE EXPERIENCE DIMENZIÓI

Az EMPX – Employee Experience a Rávezető Projekt Kft. munkavállalói élményt fejlesztő és optimalizáló programja.

Az EMPX a komplex, humán-centrikus élményt tudatosan fejlesztő program, amely során az ember középpontba helyezése átfogóan hat a vállalati teljesítményre. Az EMPX lényeges eleme a perszonalizáció, a személyre szabott élmény fejlesztése. Hisszük, hogy a személyre szabott EMPX megoldásainkon keresztül a vállalati munkavállalói élmény optimalizálásának hatása exponenciális fejlődést eredményez.

A feladat a munkavállalói elvárások menedzselése a teljes munkavállalói élményút során.

0

illust_empx_2

Kutatási eredmények

Kutatási eredmények

A VERSENYSZFÉRÁBAN DOLGOZÓ IRODAI MUNKATÁRSAK KÖRÉBEN VÉGZETT ORSZÁGOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK

Mit gondolnak a munkahelyi élményről a magyar munkavállalók?

Mit tartanak fontosnak a munkavállalók?

Munkahelyváltáshoz szükséges, elvárt bérigény (%)

Legalább 20, illetve 50%-kal magasabb bérért váltunk, ha egyébként jól érezzük magunkat a munkahelyünkön

A Rávezető Projekt Kft. megbízásából a Závecz Research 2017 második negyedévében a versenyszférában dolgozó irodai munkatársak körében 500 fős országos, reprezentatív piackutatást végzett annak feltárására, hogy mit gondolnak a magyar munkavállalók a munkahelyükről, milyen hatások, szempontok, élmények alapján döntik el, hogy maradnak a meglévő munkahelyükön vagy új állás után néznek.

A kutatás (Závecz Research, 2017 április-május) eredménye alapján a munkavállalói élménnyel kapcsolatos legfontosabb megállapítások:

NEM A PÉNZBELI JUTTATÁSOK A LEGFONTOSABBAK

 • A kutatás eredményei alapján a munkavállalók 65%-ban a nem pénzbeli tényezőket, hanem a munka értelmét és szervezettségét, a munkáltató által biztosított munkakörnyezetet és szolgáltatásokat, valamint a munkatársakkal és a vezetőkkel való kapcsolat minőségét tartották fontosnak munkájuk kapcsán.
 • A munkavállalóknak bevallottan nemcsak a jövedelem számít, hanem hogy értelmes munkát végezzenek, és a közvetlen főnökükkel, munkatársaikkal jól tudjanak együtt dolgozni. A jövedelem és juttatások mértéke a fontossági rangsorban csak a 11. helyre került.

A MAGASABB FIZETÉS SZEREPE A VÁLTÁSBAN

 • Ha azzal a kérdéssel szembesülnek a válaszadók, hogy mennyivel magasabb jövedelem érdekében váltanának, akkor 36% marad azok aránya, akik nem akarnak semmiképp máshol dolgozni.
 • A válaszadók negyede váltana 20%-kal magasabb fizetés miatt, 21%-uk legalább 50%-kal jobb ajánlatot szeretne kapni ehhez.
 • 15% csak ennél is magasabb különbség miatt lenne hajlandó mozdulni.

LESZÁMOLÁS A MUNKAADÓI SZTEREOTÍPIÁKKAL

Nincs érdemi különség a fiatalok és MÁS korcsoportok között a munkavállalói élmény fontosságában, például

 • A fiatalokat sem csak az anyagi juttatások motiválják
 • A fiatalok is lojálisak, ha minőségi a munkavállalói élményük
 • Az idősebbek is új munkahelyet keresnek, ha nem megfelelő a munkakörnyezet
 • A gyermekes munkavállalók is készek váltani, ha nem érzik jól magukat.

A MUNKAVÁLLALÓI ÉLMÉNY PROBLÉMATERÜLETEI

 • A legnagyobb probléma az alábbi területeken mutatkozik:
  • munkahely szervezettsége,
  • munkavégzés akadályozása,
  • dolgozók munkájának elismerése,
  • véleményük figyelembevétele,
  • jövedelem,
  • fejlődési lehetőségek,
  • a munkahely által nyújtott szolgáltatások.
 • A legtöbb dimenzióban elégedettebbek a magyar cégek dolgozói, viszont a legalább részben külföldi tulajdonú vállalatoknál dolgozók körében jelentősen magasabb a fizetésükkel elégedettek aránya (de a fizetés nem a legfontosabb tényező abban, hogy hogyan alakul az emberek elégedettsége)
 • Minél nagyobb cégnél dolgozik valaki, annál inkább elégedett a jövedelmével. Ugyanakkor a munkahelyükkel való általános elégedettség a kis cégeknél dolgozóinál magasabb.
illust_empx_3

Az EMPX megoldás

Az EMPX megoldás

HOGYAN TUDJA MEGTARTANI MUNKATÁRSAIT?
MITŐL FOGJÁK JÓL ÉREZNI MAGUKAT A MUNKAHELYÜKÖN?

Az EMPX - Employee Experience optimalizálása

A Rávezető Projekt Kft. a nemzetközi trendek és a hazai kutatási eredmények alapján kifejlesztett szakértői megoldása három egymásra épülő lépésen keresztül valósítja meg a vállalat sajátosságainak megfelelő optimális EMPX – Employee Experience környezetet, amely mind a menedzsment, mind a munkavállalók elvárásait hatékonyan támogatja.

MEGÉRTÉS, DIAGNÓZIS

 • A problématerületek feltárása, milyen a munkavállalói élmény a vállalatnál, és hogyan támogatja az üzleti célokat? Hogy viszonyul a benchmarkhoz?
 • EMPX on-line felmérés gamifikált megoldással és EMPX vállalati adatelemzés
 • Dinamikus EMPX érettségi és benchmark modell, EMPX hotspotok azonosítása.

AZ EMPLOYEE JOURNEY MAPPING FOLYAMATA

EMPLOYEE JOURNEY OPTIMALIZÁLÁS

 • Az optimalizálás a mérési szakaszban azonosított hot spot-okra és választott területekre fókuszál, annak érdekében, hogy az adott vállalatra szabott élményt hozzunk létre.
 • Munkavállalói „élmény” optimalizálás az EMPX három dimenziója mentén.
 • Fókuszálás a problématerületekre: toborzás, onboarding.
 • HR- és létesítmény-szolgáltatások, ügyfélkezelés, agilis tervezés.
 • 360 °-os nézőpont több munkatársi profil alapján.
 • Quick win-ek, gyors eredmények

FUTURE EXPERIENCE MEGOLDÁS

 • A munkavállalói élményt három dimenzióban rövid (1-2 hónap alatt) és középtávon javító megoldásokat kínálunk a nem optimalizált munkahelyi környezet okait célozva. Ebben felhasználjuk az EMPX felmérés elemeit. Ennek része a vezetők és munkatársak, valamint a fizikai környezet és a vállalati szolgáltatások fejlesztése, a digitális élményen keresztül a munka élményének kialakítása.
 • EMPX-fejlesztő tréningek vezetők, HR-esek és munkatársak számára.
 • Belső szolgáltatások EMPX-n alapuló fejlesztése.
 • Legkorszerűbb munkahelyi design-t képviselő környezet kialakítása.
 • Munkafolyamatok és kommunikáció EMPX alapú optimalizálása.
 • Fejlett informatikai megoldások, kiváló felhasználói élménnyel.
illust_empx_4

Eredmények és hatások

Eredmények és hatások

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK ÉS HATÁSOK

Az EMPX - Employee Experience optimalizálása

A munkavállalói élmény fejlesztésével a munkatársak elköteleződése, motivációja erősödik, teljesítményük emelkedik, ezáltal a vállalati munkaerő megtartási célok teljesülnek.

A munkavállalói élmény tudatos és elkötelezett vezetői magatartással, a vállalat helyzetének és az ágazati sajátosságainak megfelelő szervezetfejlesztési programokon és beavatkozásokon keresztül már rövid távon is jól fejleszthető.

AZ EMPX FEJLESZTÉS SZERVEZETI HATÁSAI

 • A munkatársak megtartása és az elköteleződés mérhető javulása
 • A fluktuációból adódó költségek csökkenése
 • Hatékonyabb szervezeti működés
 • A magasabb termelékenység és innováció
 • Kevesebb távollét és betegség, valamint
 • Jobb ügyfél-élmény és értékesítés
illust_empx_faq

FAQ

FAQ

A munkavállalói élménnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az alábbiakban a munkavállalói élménnyel, mint a szervezeti hatékonyságot a munkaerő elköteleződésén és megtartásán keresztül meghatározó személyi és vállalati jellemzővel kapcsolatos legfontosabb ismereteket foglaltuk össze.

MI A MUNKAVÁLLALÓI ÉLMÉNY? MI AZ EMPX - EMPLOYEE EXPERIENCE?

 • A munkavállalói élmény  a munkavállalók munkahellyel kapcsolatos tapasztalatainak összessége. 3 fő dimenziója van: emberi kapcsolatok, a munka tartalma, szervezése és perspektívája, a fizikai és informatikai környezet és szolgáltatások. A munkavállalói élmény a  CX/UX mintegy „befelé” fordítása.
 • Az EMPX - Employee Experience a Rávezető Projekt Kft. által az értékes, minőségi munkaerő megtartását a munkavállalói élmény fejlesztésével támogató komplex megoldáscsomag.
 • Az EMPX - Employee Experience  lényege, hogy nem a szervezeti működés dobozaiban gondolkozik, hanem a munkavállalók szemszögéből (ez lehet vezető is!) átfogóan, 360 fokban optimalizálja az elkötelezettséget és a jobb működést befolyásoló tényezőket.

MIÉRT HASZNOS A MUNKAVÁLLALÓI ÉLMÉNNYEL FOGLALKOZNUNK?

 • Megtartás. Kutatásunk (irodai dolgozók) szerint a munkavállalók akkor elkötelezettek, ha egy jól működő munkahelyen dolgozhatnak. A munkahelyi élmény  kategóriába sorolható tényezők 65%-ban, míg a jövedelem 35%-ban határozza meg, hogy a munkavállalók mit gondolnak a munkahelyről. Az optimalizált munkahelyi környezet különösen 30 év felett meghatározó, de pl. a vezetővel és másokkal való viszony különösen a fiatalok esetében eredményez gyakrabban váltást és fontosabb számukra az IT környezet.
 • Megtérülés. A munkavállalói élmény a vállalati működés tükre. Globális kutatások szerint a munkavállalói élmény különböző elemeinek fejlesztése a termelékenységet és a profitot átlag 20%-al javítja, a távollét és a fluktuáció költségét 37-45%-al csökkenti és 10%-al javítja az ügyfélelégedettséget.

Lehet, hogy nyugaton ez így van, de Magyarországon nem a pénz számít inkább?

 • A jövedelem csak relatív az egyik legfontosabb tényező. Az emberek 20%-nál volt a legfontosabb tényező legutóbbi váltása során és 38%-nál volt tényező - a fiatalok esetében ez az érték magasabb! Az emberek reálisan gondolkodnak a jövedelemről, általában egy kategóriával magasabb jövedelem esetén többségük már nem váltana.

Miért és mikor kezdtünk el ezzel foglalkozni?

 • Az EMPX - Employee Experience számos elemével foglalkoztunk korábban (folyamatok, facility, stressz, rugalmas munkavégzés, tréning), de olyan megoldást kerestünk, amely az adott ügyfélnél fontos problémát tudja kezelni, áttörést hoz, megvalósítható és nem szigetszerű megoldást nyújt.

Miben különbözünk más cégektől?

 • Az EMPX - Employee Experience szolgáltatás a megtartás és a működés-fejlesztés emberközpontú eszközét kínáljuk. Megoldásunk evidencia-alapú, kilép a működésfejlesztés és tanácsadás hagyományos dobozaiból.
 • Nem IT, nem építészeti tanácsadók vagyunk, hanem a jól működő munkahely építői.
 • Mintegy 40 cégnél végeztünk már hasonló munkát, de dolgoztunk nagy állami szervezeteknél is és együttműködünk nemzetközi és tudományos szereplőkkel is.
 • A munkavállalói élmény fejlesztésére a vállalatra szabott megoldást kínálunk annak három dimenziójában.

Hogyan fejlesztjük a munkavállalói élményt?

 • Diagnózis: EMPX felmérés, amely méri az elkötelezettséget és a megtartó-képességet, de annál jóval több, mert ennek okait is vizsgálja. A kérdőívet adatelemzés egészíti ki! Az eredményeket egy EMPX modell, reprezentatív globális kutatások alapján értékeljük.
 • Employee journey: általában vagy meghatározott hotspotokra fókuszálva méri fel a munkavállalói tapasztalatokat és a működés kapcsolódó elemeit, gyors eredményeket, valamint rövidtávon már megvalósítható megoldásokat is kínálva.
 • Megoldások az EMPX három dimenziójában:
  • Emberi kapcsolatok – EMPX tréningek HR-eseknek, vezetőknek, munkatársaknak.
  • Employee journey optimalizálás – általános vagy hotspotokra irányuló (pl. onboarding)
  • Munkakörnyezet – activity based working. Digitális munkahely: testreszabott megoldások a világ egyik vezető platformján (bpm’online) és Embercentrikus munkakörnyezet (jobb kollaboráció, innováció, rugalmasság, perszonalizáció) és szolgáltatások.
  • Munkaszervezés optimalizálása (rugalmas munkavégzés, belső munkaszervezés, munkakör-munkafeladat átvilágítás, agilis munkavégzés).
illust_press

Press

Press

Leszámolás a sztereotípiákkal

A Forbes magazin 2017. júniusi számában megjelentetett cikkünk

Megtekintés

2017. május 2-án új helyre költözik irodánk: 1054 Budapest, Alkotmány u. 15. II/10.