Referenciáink

Referenciáink

Cégünk teljesítményének értékét ügyfeleink véleménye, elégedettsége határozza meg. Ríz Ádám ügyvezető és szakértő munkatársai az alábbi feladatok megoldásában segédkeztek a közelmúltban:

illust_inner_references_economic3

Gazdasági társaságok

Gazdasági társaságok

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (2017)

Szakértői tevékenység Debrecen Város munkaerőpiaci helyzetének komplex vizsgálata és a kapcsolódó foglalkoztatási stratégia valamint akcióterv elkészítésében

KOPINT-DATORG Kft. (2016)

Szakértői tevékenység a KÖFOP-1.2.1 sz. "Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (kormányablak, települési ügysegéd, közvetlen kiszolgálás)" megnevezésű projekthez kapcsolódóan

Cultivatum Kft. (2015)

Kutatási portfólió készítés és nemzetközi kapcsolatépítés a TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2012-0015 ”Környezetiparhoz kapcsolódó innovatív transz- és interdiszciplináris kutatói team fejlesztése a PTE tudományos bázisán” című projekthez kapcsolódóan

Kutatási adatbányászati feladatok ellátása a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0001 „Társadalmi innováció és hálózatépítés a Pécsi Tudományegyetem tudásbázisán a Dél-dunántúli régióban” című projekthez kapcsolódóan

HYDEA Tanácsadó Kft. (2015)

A TIOP és TÁMOP tekintetében a 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási szempontú elemzési feladatainak ellátása

Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. (2015)

A TIOP-3.5.2-12/1-2013-0001 számú projekt keretében folyamat szabályozó dokumentumok kidolgozása

SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt. (2015)

Európai uniós pályázati lehetőségekkel kapcsolatos szakértői és tanácsadási feladatok ellátása

Hungaro Support Kft. (2014)

Szervezetfejlesztési tanácsadás ÁROP önkormányzati szervezetfejlesztési projektek keretében

Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zrt. (2014)

„GREEN INTERMODAL FREIGHT TRANSPORT CLUSTER OPERATION” feladatok ellátásához szakértői támogatás

illust_inner_references_government

Központi közigazgatási intézmények

Központi közigazgatási intézmények

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (2016)

KEHOP-5.2.9. felhívás alapján megvalósítandó projekt előkészítéséhez kapcsolódó stratégiai tanácsadás

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (2016)

Stratégia és akcióterv kidolgozása a HU-11-0006-HU11-PP3-2013 sz. projekt keretében

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (2014-2015)

A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése című kiemelt projekt (ÁROP-1.2.24-2014) előkészítési feladatainak ellátása

ÁROP-1.2.24-2014-2014-0001 számú projekt keretében kutatások, elemzések módszertan készítése

Az ÁROP-1.2.24-2014-2014-0001 számú projekt keretében az NFH intézmény működtetési, üzemeltetési folyamatainak és helyzetének átfogó felmérése és továbbfejlesztési javaslatok kidolgozása

Miniszterelnökség (2015)

A programozási időszakok kiemelt/kiemelt eljárásrendű projektjeinek vizsgálata

Oktatási Hivatal (2015)

Az intézményi minőségfejlesztési és önértékelési standardok bevezetésével kapcsolatos helyzetértékelés és javaslat készítése

Emberi Erőforrások Minisztériuma (2015)

Az ÁROP-1.2.22-2013-2013-0001 "A jelenlegi szociális ellátórendszer folyamatainak átalakításához szükséges módszertanok kidolgozása” c. projekt keretében belül kutatások elvégzése

Belügyminisztérium (2015)

AZ ÁROP-2.2.23-2013-2013-0001 „Közigazgatási szervek munkatársainak kompetencia fejlesztése” c. projekt keretében kompetenciafejlesztő tréningek megtartása, valamint a forgatókönyvek, tematikák és a képzést támogató csomag összeállítása

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (2015)

Modellalkotás a Partnerség és hálózatosodás modul tevékenysége során - projekt partnerségi moduljának folyamatértékelése, elemzése, hatásainak vizsgálata, modellalkotás

Nemzetgazdasági Minisztérium (2014-2015)

TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú „Újra Tanulok!” című kiemelt projekthez kapcsolódóan a konzorciumi tagok tevékenységének folyamatos helyszíni monitorozása, az esetleges nem megfelelőségek feltárása és javaslattétel azok kezelésére

Miniszterelnökség/Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2013-2015)

Az Ernst & Young Kft. által vezetett konzorcium részeként 2014-2020-as operatív programok közül az Emberi Erőforrás Program (EFOP) ex-ante értékelése és stratégiai vizsgálata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából

illust_inner_references_highereducation

Felsőoktatási intézmények

Felsőoktatási intézmények

Állatorvostudományi Egyetem (2016)

EFOP-3.6.1-16 sz. projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéses

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2016)

A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatástechnológia fejlesztése c. projekt megtervezéséhez és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szakértői támogatás

Eötvös József Főiskola (2015)

A TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0003 azonosító számú projekt keretében „D” típusú felnőttképzés körébe tartozó kompetenciafejlesztő képzési szolgáltatások és kapcsolódó módszertan elkészítése

Nyíregyházi Főiskola (2015)

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0007 számú projekt keretében kompetenciafejlesztő képzések tartása

Széchenyi István Egyetem (2015)

A TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0005 számú projekthez a projekt kiemelt területein minőségi kritériumok meghatározásával, illetve a felsőoktatási tudományos eredmények hasznosítási módszertanok kidolgozásával kapcsolatos feladatok ellátása

A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002 számú projekt keretében intézményi együttműködési hálózat kapacitásainak, erőforrásainak és működési folyamatainak felmérése

Kutatásmenedzsmenti szervezetfejlesztés, valamint szervezeti és módszertani fejlesztés a TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0007 számú projekt keretében

Képzők képzése és tréning a tanácsadók felkészítésére a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0001 számú projekt keretében

Intézményi együttműködési hálózat kapacitásainak, erőforrásainak és működési folyamatainak felmérése

Miskolci Egyetem (2015)

TÁMOP-4.1.1.C projekt keretében Hallgatói szolgáltatás minőségbiztosítás és validáció. Képzési programok és szolgáltatások validálása.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2014-2015)

ÁROP-2.2.19, ÁROP-2.2.21 és ÁROP-2.2.22 kiemelt projektekhez kapcsolódóan projektmenedzsment tanácsadás

illust_inner_municipalities

Önkormányzatok

Önkormányzatok

Derecske Város Önkormányzata (2015)

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0064 számú projekthez kapcsolódó koordinációs, szervezési és lebonyolítási feladatok ellátása

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (2015)

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0054 számú projekt keretében tréning megtartása, esélyegyenlőségi kerekasztal lebonyolítása, járási szolgáltatási csomagok biztosítása, horizontális szempontok érvényesítése

Aranyosvölgy tudáspark mintaprojekt stratégiai üzleti esettanulmányának és a projekt működtetési kereteinek kidolgozása

Bicske Város Önkormányzata (2015)

Közreműködés „Területi együttműködést segítő programok kialakítása Bicske Járásban” című projekt megvalósításában

Veszprém Megyei Jogú Város (2014)

KDOP-3.1.1/E „Fenntartható Városfejlesztés Veszprémben” projekt keretei között az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (2014)

ÁROP-1.A.6 „Zöld Kerület – Zöld Partnerség” című projekt keretében Partnerségi Stratégiai Kézikönyv és Partnerségi Cselekvési terv elkészítése

ÁROP önkormányzati szervezetfejlesztési projektek keretében szervezetfejlesztési tanácsadási feladatok ellátása Monor, Soltvadkert, Veszprém, valamint Budapest Főváros XII. kerület, Budapest Főváros XIX. kerület Önkormányzatánál (2014)

illust_inner_international

Nemzetközi projektek

Nemzetközi projektek

ESS Grúzia

Eastern Partnership Integration and Cooperation (EaPIC) 2013, GE/20 Capacity Building of the Employment Support Services (ESS) in Georgia (2015-2016)

Horvát Közigazgatási Minisztérium (Ministarstvo Uprave)

„Modernising Public Administration with EU Structural and Investment Funds” – Workshop (2014)

Turning strategies into practice: European Structural and Investment Funds project management – practical experience on project implementation – Workshop (2014)

Horvát Igazságügyi Minisztérium (Ministarstvo Pravosuda)

„Planning European Structural and Investment Funds key projects in the field of justice” – Wokrshop (2014)

illust_inner_other

Egyéb

Egyéb

Informatika a Társadalomért Egyesület (2016)

IKT tanácsadók személyes felkészítése a GINOP-3.2.1-15-2015-00001 projekt keretében

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (2015)

Tanácsadási és képzési szolgáltatások ellátása a TÁMOP-2.4.5 projekt keretében

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (2015)

TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 számú projekt keretében kutatás-fejlesztési feladatok ellátása

A TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 számú kiemelt projekt keretében "A projekt-megvalósítás szakmai megfelelőségének vizsgálata, értékelése a tartalomfejlesztés, tudásmegosztó oktatási rendszerfejlesztés területén"

illust_inner_ongoing

Folyamatban lévő munkák

Folyamatban lévő munkák

GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

Az egyik nyertes konzorcium tagjaként a programban résztvevő kis- és középvállalkozások átvilágítása, javaslat kidolgozása a meglévő munkakörök rugalmas foglalkoztatási formára történő átalakítására: többek között Human Profess Kft., Savaria Patyolat Kft., Dunántúli Mosodák Kft., GTX Kft., Workpositive Kft., Malom Hotel Kft., NETT Kft., Mátyus Kft.
A pályázat megvalósító konzorciumok által közösen létrehozott honlapja itt érhető el.

Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Projekt- és integrációmenedzsment, minőségmenedzsment és kockázatmenedzsment tanácsadási feladatok ellátása

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Felsőoktatási hazai és nemzetközi jó gyakorlatok felmérése, fejlesztési, kiterjesztési lehetőségek azonosítása

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

"Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatási program" keretében felnőttképzési szakterületi tanácsadás

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Stresszkezelési tréningek megtartása

illust_2020

GINOP 5.3.1

GINOP 5.3.1

infoblokk_esza

A projekt bemutatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 2014 őszén pályázatot írt ki, „GINOP 5.3.1- Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban” címmel. A pályázat célja a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése volt a kis- és középvállalkozások körében, a kisgyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése.

Mi volt a pályázat lényege?

A pályázat első ütemében az NGM kiválasztotta azokat a széleskörű tapasztalatokkal rendelkező szolgáltatókat, akik komplett átvilágítást biztosítanak a résztvevő kis- és középvállalkozások számára. Az átvilágítási szolgáltatást nyújtók egyike volt konzorciumunk, amelyet a Corex Projektfejlesztési Kft., a Rávezető Projekt Kft. és a Learning Innovation Kft. alkotott.

Kik tudtak bekapcsolódni a programba?

A projektbe azok az együttműködési szándéknyilatkozatot aláíró kis- és középvállalkozások voltak, amelyek megfeleltek az alábbi feltételeknek:

  • 10-249 főt foglalkoztatnak,
  • konvergencia régióban (is) rendelkeznek működő székhellyel/ telephellyel.

Hogyan történt az átvilágítás és a fejlesztési terv kidolgozása?

  • elemeztük a vállalat szervezeti működését szabályozó dokumentumokat;
  • megismertük a vállalkozás céljait, stratégiai irányait és dolgozói igényeit workshopok, interjúk és kérdőíves felmérések keretében;
  • helyzetelemzést, fejlesztési és bevezetési terveket készítettünk.

A beruházás adatai:

A projekt megnevezése: Nemzeti Rugalmassági Terv
Kedvezményezett: Corex Projektfejlesztési Kft.
Konzorciumi Tagok:

  • Learning Innovation Kft.
  • Rávezető Projekt Kft.

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2016.01.11.
Konstrukció száma: GINOP-5.3.1-14
A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.1-14-2015-00051
Támogatás összege: 309 228 700 Ft
A projekt elszámolható költsége: 309 228 700 Ft
Projekt időtartama (tervezett): 2015.10.01-2017.03.31.
Közreműködő szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium

Az átvilágítást végző konzorcium

A Konzorcium három, a maga területén meghatározó szereppel bíró partnerből állt össze. A Konzorcium összetételekor fontos szempont volt, hogy a csapatban megjelenjen a rugalmas foglalkoztatási programokban korábban megszerzett tudás, csakúgy, mint a magyarországi KKV-k körében az évek alatt összegyűlt széleskörű, közvetlen tapasztalat, és a hátrányos helyzetű munkavállalókkal kapcsolatos gyakorlati ismeret egyaránt. Ennek köszönhetően egy olyan, szerencsés kombináció jött létre, amely biztos szakmai alapokra helyezi a projekt megvalósítási fázisát, a mellett, hogy kézzelfogható segítséget tudjon nyújtani a programban a Konzorciumhoz jelentkező kis- és középvállalati vezetőknek.

Corex Projektfejlesztési Kft.

A Corex Projektfejlesztési Kft. egy több mint hét éves pályázatírói tapasztalattal bíró vállalkozás, mely Európai Uniós támogatások lehívását célzó vállalkozói és önkormányzati projektek teljes körű előkészítésével és megvalósításával foglalkozik. Tevékenységi körébe tartozik a pályázati tanácsadás, pályázatírás, projektmenedzsment, illetve a nyomonkövetés, mely tevékenységek célcsoportjai az önkormányzatok, mikro-, kis-, és középvállalatok, turisztikában érdekelt cégek, szervezetek, illetve a közintézmények (óvodák, iskolák). Az ügyfeleknek sokrétű szolgáltatást nyújtunk, mely kiterjed többek között a projekttervezésre, a projektfejlesztéssel kapcsolatos adminisztratív és tartalmi feladatok elvégzésére, valamint a pályázatírással kapcsolatos szakmai és adminisztratív teendők ellátására is.

A cég elsősorban pályázati tanácsadással és megvalósítással foglalkozik, azonban az elmúlt évek tapasztalatai, valamint ügyfeleink igénye alapján az elmúlt évben a pályázati tanácsadásokon kívül új tanácsadási területtel kezdett el vállalat foglalkozni, mely magában foglalja a vállalati tanácsadás, szervezetfejlesztés területét is.

Minden sikeres fejlesztésnek alapvető kulcseleme, és egyben első lépése az, hogy mindazokat a partnereket (szervezeteket, személyeket, intézményeket) azonosítsunk, akikkel a munkánk során kapcsolatba kerülünk. A vállalat fennállása során igyekezett minél nagyobb kapcsolatrendszert kiépíteni mind az állami, mid a vállalati szektorban. A Corex Projektfejlesztési Kft. tevékenységéből adódóan jelenleg is országos lefedettségű, Magyarország minden régiójában végzett már tanácsadási szolgáltatást.

Rávezető Projekt Kft.

A Rávezető Projekt Kft. 2008-ban kezdte meg működését, elsődlegesen vezetési tanácsadási és projektfejlesztési területeken. Az Ügyfelek elégedettségének köszönhetően szolgáltatásaink stratégiai tervezési és átfogó szervezetfejlesztési szolgáltatásokkal bővültek. A cég a megrendelések számának és volumenének folyamatos növekedésére válaszul az elmúlt években úgy tudta kapacitásait és portfolióját szélesíteni, hogy közben a bővülő szakembergárdája képességei és tapasztalatai révén folyamatosan magas szolgáltatási színvonalat képvisel.

A Rávezető Projekt Kft. 6-8 belső munkatárssal és számos külső szakértővel dolgozik, akik széles körű szakmai tudással és tényleges vezetői tapasztalatokkal rendelkeznek a vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés, képzés, vezetési ismeretek, projekt menedzsment és humán fejlesztés területén. Ügyfeleinket támogatjuk a szervezeti teljesítmény növelésében, akár stratégiai tervezésről és az elfogadott stratégia megvalósításáról, akár humán fejlesztésről, tréneri, üzleti edzői feladatokról, vagy projektek tervezéséről és projektmenedzsmentről van szó.

A Rávezető beszélő név. Hisszük, hogy leendő ügyfeleink ismerik stratégiai céljaikat, támogatást a célok eléréséhez vezető út kiválasztásához, megépítéséhez igényelnek. Elhivatott szakembereinkkel és közös gondolkodással ebben tudunk nekik segíteni.

A Learning Innovation Kft.

A humán területen működő, 2000-ben alakult vállalkozásunk elsősorban felnőttképzéssel, humán- és innovációs fejlesztésekkel, tartalom- és szervezetfejlesztéssel, illetve üzleti tanácsadással foglalkozik. Partnereinket mindezek mellett segítjük a források felkutatásában is, hiszen munkatársaink a releváns pályázati lehetőségeket jól ismerő és a projektgenerálás folyamatában is jártas szakemberek. Vállalkozásunk korábban akkreditált, majd a felnőttképzésről szóló 2013. LXXVII. törvénynek megfelelően 2014-től engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmény.

Széles választékban kínálunk szakmai kompetenciafejlesztő és személyiségfejlesztő képzéseket valamint pedagógus továbbképzéseket is. Képzési palettánk releváns elemei azok a szervezeti és személyes érzékenyítő tréningek is, amelyek fontos támpontokat adnak a megfelelő szakmai tudással rendelkező, ámde társadalmi helyzetükben hátrányt szenvedő (pl. kisgyermeküket egyedül nevelő, hozzátartozójukat otthonukban ápoló, mozgásukban korlátozott) munkatársak szervezeti és közösségi integrációjához. Szakértőként rendszeresen részt veszünk esélyegyenlőséggel kapcsolatos szakmai fórumokon. Tanácsadói munkánkban hangsúlyos szerepet kap a stratégiai tudatosság, a projekt- és rendszerszemlélet. Az atipikus foglalkoztatási formákkal kapcsolatos, kis-és középvállalkozásokkal folytatott tanácsadói és képzési munkáink során jelentős figyelmet szentelünk a rugalmas munkaidő gazdálkodás és távmunka bevezetésével kapcsolatos stratégiai és operatív kérdéseknek, valamint az esélyegyenlőségi szempontoknak.

2013-2014-ben vállalkozásunk önállóan, illetve az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökséggel együttműködve valósított meg atipikus foglalkoztatási formák kialakítását célzó és támogató programokat, amelyek eredményeként a munkaszervezetünkbe új a munka és magánélet összehangolását segítő foglalkoztatási formákat vezettünk be, valamint 10 fő közép- illetve felsőfokú végzettségű fiatal új munkavállalót foglalkoztathattunk, akik különféle nyelvi-, informatikai- és kompetencia fejlesztő képzésekben részesülhettek. A képzés és tanácsadás fontos eleme volt a távmunka és rugalmas munkaidő beosztással kapcsolatos kompetenciák fejlesztése.

2017. május 2-án új helyre költözik irodánk: 1054 Budapest, Alkotmány u. 15. II/10.