Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

A szervezeti teljesítmény növelése optimálisan több tényező együttes fejlesztésével valósítható meg. Ügyfeleink számára igényeik szerint szervezeti stratégiájuk megalkotásában és karbantartásában, a szervezeti folyamatok tisztázásában és újjászervezésében, a szervezeti megújulást célzó változások kezelésében nyújtunk támogatást. A szervezeti és egyéni teljesítmények fokozása érdekében humán stratégia kidolgozását és frissítését, a fejlesztési és képzési igények meghatározását, illesztését és megvalósítását, a szervezet felsővezetőinek személyi edzését, valamint a szervezeten belüli projektek szakszerű tervezését és végrehajtását végezzük. Szervezetre szabott, átgondolt eredménytermékeink a tanácsadási folyamat során születnek meg. Ügyfeleinket nem hagyjuk magukra, a fejlesztés része a bevezetéshez szükséges konzultáció és támogatás is.

Projekttervezés és menedzsment

Projekttervezés és menedzsment

Fejlesztésben gondolkodom, projektkeretben? Uniós forrásból?

A munkaszervezetek egyedi fejlesztési céljaikat projektek keretében érik el. A hiányzó, vagy nem elég fejlett szabályozás, a projekt logikától eltérő szervezeti kultúra, a felkészült menedzserek hiánya akadályt képezhet a sikeres megvalósításban. A "hagyományos" projekt menedzsment módszertanok alkalmazása mellett támogatjuk ügyfeleinket a komplex vagy nem jól definiálható projektek megvalósítását szolgáló iteratív, agilis projektmenedzsment módszerek bevezetésében is. Támogatjuk a szervezetet a felkészülésben, a szabályozás kialakításában, de igény szerint átvállaljuk a részletes tervezési és menedzsment feladatokat is. Évtizedes tapasztalattal rendelkezünk EU-forrásból (ÁROP, TÁMOP) megvalósuló humánerőforrás- és közigazgatás-fejlesztési projektek, komplex fejlesztési programok tervezésében, menedzsmentjében.

Felnőttképzés

Felnőttképzés

Segít-e a szervezeti működés fejlesztésében vagy a munkatársi kiválóság növelésében egy kompetenciafejlesztő képzés?

Mi hisszük, hogy igen, mert a megszokott munkakörnyezetből kiszakadva elérhető az áttörés, a „küszöb-élmény”, mind egyéni, mind szervezeti szinten. A Rávezető Projekt munkatársaiként úgy véljük, a szervezeti teljesítmény növelése optimálisan több tényező együttes fejlesztésével, több eszköz használatával valósítható meg, amelyek közül az egyik legfontosabb a képzés. Cégünk felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény (nyilvántartásba vételi számunk: E-000362/2014). A fejlesztési és képzési igények meghatározását, illesztését és megvalósítását szervezetre, illetve személyre szabva, ügyfeleink valós igényei és meglévő tudásszintje figyelembevételével végezzük. Elfogadott képzési stratégiánk (melynek kivonatát a honlapon olvashatja) értelmében arra törekszünk, hogy képzési programjaink ne „dobozos” termékek legyenek, hanem differenciált, változatos oktatás-módszertani megoldásokkal (1-2-3 napos tréningek, e-learning modulok, online tréning elemek, follow up szolgáltatások) biztosítsuk a képzés hasznosulását a szervezetek számára. Belső és külső tréneri csapatunk tagjainak sok éves piaci és közigazgatási tapasztalata, kiemelkedő szakmai tudása garantálja, hogy közvetlen, felszabadult légkörben zajló tréningjeink a lehető legjobban szolgálják a megfogalmazott képzési célokat.

Bízunk benne, hogy Ön és munkatársai is elégedettek lesznek szolgáltatásainkkal!

Bővebben

Stratégiaalkotás és szervezetfejlesztés

Stratégiaalkotás és szervezetfejlesztés

Hová szeretnék eljutni és mennyi idő alatt, milyen utat válasszunk?

Minden szervezet rendelkezik a stratégiai gondolkodás igényével, de az azonnali feladatok és gyors változások közepette a stratégiaalkotás feleslegesnek tűnő erőfeszítést igényel. A megvalósítható stratégia kialakítása és alkalmazása, a szervezet munkavállalóinak és folyamatainak ehhez történő illesztése jelent valódi kihívást. Ehhez a kiemelt vezetői feladathoz biztosítunk szakértői támogatást, a stratégia alkotás folyamatától a cselekvés mozzanatáig. Szervezeti működést fejlesztő javaslatainkkal abban támogatjuk ügyfeleinket, hogy a szervezet állapotának és érettségének megfelelő szinten legyenek képesek a stratégiai megvalósító képesség és hatékonyság javítására, a folyamatok optimalizálásával, munkaszervezéssel, együttműködésen alapuló szervezeti kultúra kialakításával.

Üzleti edzés, coaching

Üzleti edzés, coaching

Üzleti edzés, coaching - Tényleg szükségem van rá?

Napjaink vezetői döntési helyzeteikben minden szervezeti támogatás ellenére nap mint nap egyedül maradnak a rájuk háruló felelősséggel.

Melyek döntéseim szempontjai? Jól döntöttem?

Szakembereink egyéni megközelítésükkel, saját szervezeti vezetői tapasztalatukkal támogatják a vezetői munkavégzést a szervezeti problémák és kihívások, döntési pontok, korábbi és jelenidejű döntések közös elemzésével.

Miben kell fejlődnöm, hogy jobb vezető legyek?

A személyes és bizalmi kapcsolat vezető és tanácsadó között arra is alkalmas, hogy többféle módszertani eszköz, gyakorlatok és a visszacsatolás révén elősegítse a vezetői készségek és kompetenciák fejlesztését a szervezeti és személyes haszon maximalizálására.

Munkahelyi Stressz Audit

Munkahelyi Stressz Audit

Megtakarítás a stressz csökkentésével!

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség felmérése* szerint a munkahelyi stressz okozta GDP-kiesés hazánkban nagyjából évi 1000 milliárd forintra tehető, és a hiányzások 50-60%-a tulajdonítható közvetve vagy közvetlenül a stressznek.

Segítségünkkel:

  • Csökkentse az ártó stressz hatásait és így a kockázatot!
  • Növelje munkatársai és cége teljesítményét!
  • Csökkentse a hiányzást és a fluktuációt!
  • Növelje a kreativitást és a proaktivitást!
  • Motiválja dolgozóit a szervezete minden szintjén!
  • Javítsa a munkahelyi légkört!

*Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség 2000. Kutatás a munkával kapcsolatos stresszről.

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/203/view

Tovább a weboldalra

Humán fejlesztés

Humán fejlesztés

Pozitívan befolyásolja-e a szervezeti működést, ha fontos nekem munkatársaim képzettsége, motiváltsága?

Vezetőként nagyon könnyű igent mondani erre a kérdésre, de nehéz tenni is érte a mindennapokban. Munkatársaink a humán szervezeti igények felmérésével és elemzésével, az ebből levezethető humán fejlesztési stratégia megalkotásával, az új munkatársak kiválasztásával, a meglévő munkatársak motiválásával, fejlesztésével, az egyéni teljesítmény értékelésével támogatják a működés fejlesztését. Hiszünk abban, hogy tartósan csak olyan munkaszervezet lehet sikeres, amely a folyamatok szabályozottsága mellett kiemelten foglalkozik a rendelkezésre álló emberi erőforrások minőségi fejlesztésével, motiválásával.

Kutatás, Felmérés

Kutatás, Felmérés

Elégedettek az ügyfeleim? Milyen fejlesztésekkel előzhetem meg a versenytársaimat?

Sokan azt gondolják, hogy a felmérés és elemzés kizárólag a legnagyobb szervezetek kiváltsága. Nem is sejtik, hogy a szervezet működését befolyásoló, máshogyan nem megszerezhető konkrét információknak fordítottak eddig hátat. A munkaszervezetek működése során rengeteg adat és információ keletkezik, amelyek jelentős része nem hasznosul, egy másik részét pedig nem is rögzítik, pedig ezek elemzése olykor meglepő, de mindenképpen hasznos tanulságokhoz vezet. Kérésére azonosítjuk az Ön kutatási szükségleteit, majd megtervezzük, és teljes körűen lebonyolítjuk az Ön cége számára szükséges és hasznos felmérést, vizsgálatot, elemzést, amely többek között lehet ügyfélelégedettség-mérés, fejlesztést megelőző helyzetelemzés, igényfelmérés, a bevezetett újdonság beválásának hatásvizsgálata, vagy adatbányászat.