Aktuális GINOP és VEKOP pályázatok

Aktuális GINOP és VEKOP pályázatok

GINOP Plusz-3.2.1-21 – A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

KÉPZÉS

A RÁvezető Projekt Kft.-től igénybe vehető Soft skill képzések:

1. Szakmai ismeretre irányuló képzés

2. Soft skill képzés - CÉGÜNK SZAKTERÜLETE

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

Példák:

- projekt alapú csapatmunka

- hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció

- vezetői készségek fejlesztése

3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

4. Nyelvi képzés

 

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 200 000 forint, ami az alábbi négy szempont (hátrányos helyzet, Szabad Vállalkozási Zóna, kiemelt ágazat, IKT képzések) bármelyikének teljesülése esetében 300 000 forintra növelhető.

Egy munkavállaló több képzésben is részt vehet, és a kötelező vállalások esetében a több képzésben résztvevő munkavállalót annyiszor kell figyelembe venni résztvevőként, ahány képzésben részt vett. A felhívás 5.2. pontjában szereplő indikátorok esetében a résztvevő csak egyszer vehető figyelembe.

 

Képzőkre vonatkozó feltételek:

 • A képzőintézmény rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel (ebbe beleértendő a lezárt költségvetési év is);
 • A képzőintézmény adózás előtti eredménye a legutolsó lezárt üzleti évben meghaladja az 1 millió Ft-ot (költségvetési szerv és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvényhatálya alá tartozó képzőintézmény esetén nem kell alkalmazni);
 • A képzőintézmény rendelkezik (1) a választott képzéstípusnak megfelelő, (2) OSAP adatlappal vagy a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (FAR) történő adatszolgáltatással igazolt, (3) az adott képzés típusában legalább 100 résztvevő befejezett képzését igazoló referenciával; Ennek igazolása a referencia képzést egyértelműen azonosító FAR képernyőfotóval, vagy amennyiben ilyen az adott képzés kapcsán nem állhat rendelkezésre, OSAP adatlappal történhet, a kérelem kötelező mellékleteként benyújtandó.
 • A képzőintézményre a felnőttképzési államigazgatási szerv a kérelem benyújtását megelőző két évben az aktuális minimálbért meghaladó összegű hatósági bírságot nem szabott ki.
 • A képzőintézmény rendelkezik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) 2020. január 01-től hatályos állapot szerinti bejelentéssel, engedéllyel.

 

Kérelem 2021. október 1. napjától nyújtható be a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal hivatali kapujára.

A támogatásra a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig nyújtható be kérelem.

A jelenlegi meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd forint.

GINOP Plusz-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

 

Magyar Multi Program (ifka.hu) – MINŐSÍTETT SZOLGÁLTATÓ

VALI - Vállalkozói Információs portál (ifka.hu)

 

TANÁCSADÁS

A RÁvezető Projekt Kft.-től igénybe vehető tanácsadási fejlesztési kategóriák:

 • Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
 • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
  • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
  • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
  • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
  • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
  • üzletmenet-folytonossági tanácsadás;

 

KÉPZÉS

A RÁvezető Projekt Kft.-től igénybe vehető tanácsadási képzések:

Kompetencia-fejlesztő képzések – (képzéseink)

 

Értékelési szempontoknál elérhető plusz pontok:

A projekt költségvetése tartalmaz Tanácsadási szolgáltatást/Képzési szolgáltatást/Üzleti felhőszolgáltatást.

 • 10 pont - Igen, a felsorolt 3 tevékenységből legalább kettőt tartalmaz
 • 7 pont - Igen, a felsorolt 3 tevékenységből legalább 1 tevékenységet tartalmaz
 • 0 pont - Nem tartalmaz

 

Tanácsadási szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • kizárólag a https://vali.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiválasztott, minősített szolgáltatótól kerülhet igénybe vételre (A szolgáltatónak mind a támogatási kérelem (vagy szolgáltatóváltás esetén az arra irányuló szerződésmódosítási kérelem) benyújtásának időpontjában, mind pedig a tanácsadásra irányuló megbízási szerződés aláírásának időpontjában érvényes minősítéssel kell rendelkeznie.)
 • kizárólag olyan tanácsadás költsége számolható el, mely a támogatást igénylő vállalkozás egyedi fejlesztési igényeire szabott, projekt-specifikus tanácsadási feladatokat tartalmaz: bemutatásra kerülnek a kitűzött célok és a vállalkozás által elvárt konkrét, kimutatható eredmények; az elvárt eredménytermék kapcsán részletezni szükséges, milyen kimutatható pozitív változást eredményez a vállalkozás vállalati/termelési/szolgáltatási folyamatrendszerében.
 • legfeljebb 50 millió Ft értékben (a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének max. 20%-a)
 • a szolgáltatóval történt kapcsolatfelvételt alátámasztó dokumentum(ok)nak rendelkezésre kell állnia
 • Maximum 2 tanácsadási fejlesztési kategória (az általunk nyújtott tanácsadás 1 kategóriának számít) szerinti tanácsadás vehető igénybe.
 • Tanácsadási tevékenység online formában nem vehető igénybe
 • minimum óraszám: 50 óra
 • árazásunk a felhívásban előírt piaci átlag óradíj alatt van

 

Képzési szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés
 • legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
 • a szolgáltatóval történt kapcsolatfelvételt alátámasztó dokumentum(ok)nak rendelkezésre kell állnia
 • Az adott képzésre vonatkozó engedélynek, bejelentésnek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia.
 • A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 16 óra, maximális időtartama 500 óra.
 • Egy résztvevő több képzésben vehet részt, azonban egy projektben legfeljebb 2 képzési terület tervezhető, választható az alábbi négy képzési típus közül:
  • Szakmai ismeretre irányuló képzés
  • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  • Nyelvi képzés
  • Soft skill képzés – CÉGÜNK SZAKTERÜLETE

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

Példák:

projekt alapú csapatmunka

hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció

vezetői készségek fejlesztése

 • A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában áll és munkaszerződése alapján a munkavégzés helye a projekt megvalósításának helyszíne.
 • A képzésben résztvevők maximális létszáma legfeljebb a támogatást igénylő utolsó lezárt üzleti éve szerinti átlagos statisztikai létszáma lehet.
 • Jelen felhívás keretében online képzések igénybevétele is támogatható.
 • Az egyes képzési területeken a képzésben résztvevők száma, valamint az elszámolható óradíj résztvevőnként nem haladhatja meg az alábbiakat:
  • nettó 3 000 Ft/fő/óra, összesen nettó 200 000 Ft/fő
  • (A képzési költségek elszámolhatóságát nem zárja ki, amennyiben a támogatást igénylő által ténylegesen igénybe vett képzés költsége a fenti fajlagos korlátokat meghaladja. Ebben az esetben a képzés teljes költségének a fenti táblázatban szereplő maximális mértékekig terjedő része minősül elszámolható költségnek.)

 

Benyújtási szakasz: 2021. július 12. - 2021. július 19.

GINOP Plusz 1.1.2-21 – Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

 

Magyar Multi Program (ifka.hu) – MINŐSÍTETT SZOLGÁLTATÓ

VALI - Vállalkozói Információs portál (ifka.hu)

 

TANÁCSADÁS

A RÁvezető Projekt Kft.-től igénybe vehető tanácsadási fejlesztési kategóriák:

 • Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
 • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
  • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
  • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
  • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
  • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
  • üzletmenet-folytonossági tanácsadás;

 

KÉPZÉS

A RÁvezető Projekt Kft.-től igénybe vehető tanácsadási képzések:

Kompetencia-fejlesztő képzések – (képzéseink)

Tanácsadási szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • kizárólag a https://vali.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiválasztott, minősített szolgáltatótól kerülhet igénybe vételre (A szolgáltatónak mind a támogatási kérelem (vagy szolgáltatóváltás esetén az arra irányuló szerződésmódosítási kérelem) benyújtásának időpontjában, mind pedig a tanácsadásra irányuló megbízási szerződés aláírásának időpontjában érvényes minősítéssel kell rendelkeznie.)
 • legfeljebb 100 millió Ft értékben (a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének max. 10%-a)
 • a szolgáltatóval történt kapcsolatfelvételt alátámasztó dokumentum(ok)nak rendelkezésre kell állnia
 • Maximum 4 tanácsadási fejlesztési kategória (az általunk nyújtott tanácsadás 1 kategóriának számít) szerinti tanácsadás vehető igénybe.
 • Tanácsadási tevékenység online formában nem vehető igénybe
 • minimum óraszám: 50 óra
 • árazásunk a felhívásban előírt piaci átlag óradíj alatt van

 

Képzési szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés
 • legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el
 • a szolgáltatóval történt kapcsolatfelvételt alátámasztó dokumentum(ok)nak rendelkezésre kell állnia.
 • a képzőintézmény rendelkezik az Fktv. szerinti bejelentéssel, engedéllyel.
 • Az adott képzésre vonatkozó engedélynek, bejelentésnek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia.
 • A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 16 óra, maximális időtartama 500 óra.
 • Egy résztvevő több képzésben vehet részt, azonban egy projektben legfeljebb 2 képzési terület tervezhető, választható az alábbi négy képzési típus közül:
  • Szakmai ismeretre irányuló képzés
  • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  • Nyelvi képzés
  • Soft skill képzés – CÉGÜNK SZAKTERÜLETE

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

Példák:

projekt alapú csapatmunka

hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció

vezetői készségek fejlesztése

 • A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában áll és munkaszerződése alapján a munkavégzés helye a projekt megvalósításának helyszíne.
 • A képzésben résztvevők maximális létszáma legfeljebb a támogatást igénylő utolsó lezárt üzleti éve szerinti átlagos statisztikai létszáma lehet.
 • Jelen felhívás keretében online képzések igénybevétele is támogatható.

 

Benyújtás: 2021. szeptember 2. – 2022. szeptember 1.

VEKOP-1.2.6-20 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

 

TANÁCSADÁS

A RÁvezető Projekt Kft.-től igénybe vehető tanácsadási fejlesztési kategóriák:

IV. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés

 • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
  • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
  • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
  • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
  • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
  • üzletmenet-folytonossági tanácsadás;

 

KÉPZÉS

A RÁvezető Projekt Kft.-től igénybe vehető tanácsadási képzések:

Témakörök: gazdálkodás és menedzsment, üzemmenedzselés és üzemszervezés

(képzéseink)

 

Tanácsadási szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA által minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.
 • Maximum 2 tanácsadási fejlesztési kategória szerinti tanácsadás vehető igénybe
 • Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét.
 • A tanácsadási tevékenység elszámolható költsége az alábbi táblázatban foglalt átlagos nettó óradíjakat nem haladhatja meg:

 

Képzési szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • Kkv-k részére képzéshez nyújtott támogatás a https://vali.ifka.hu weboldalon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe
 • a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés
 • összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
 • A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
 • Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia.
 • A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra.
 • Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt.
 • A képzésben résztvevők maximális létszáma legfeljebb a támogatást igénylő 2020. április havi, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatottainak létszáma lehet.