Aktuális GINOP és VEKOP pályázatok

Aktuális GINOP és VEKOP pályázatok

GINOP Plusz-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

 

Magyar Multi Program (ifka.hu) – MINŐSÍTETT SZOLGÁLTATÓ

VALI - Vállalkozói Információs portál (ifka.hu)

 

TANÁCSADÁS

A RÁvezető Projekt Kft.-től igénybe vehető tanácsadási fejlesztési kategóriák:

 • Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
 • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
  • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
  • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
  • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
  • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
  • üzletmenet-folytonossági tanácsadás;

 

KÉPZÉS

A RÁvezető Projekt Kft.-től igénybe vehető tanácsadási képzések:

Kompetencia-fejlesztő képzések – (képzéseink)

 

Értékelési szempontoknál elérhető plusz pontok:

A projekt költségvetése tartalmaz Tanácsadási szolgáltatást/Képzési szolgáltatást/Üzleti felhőszolgáltatást.

 • 10 pont - Igen, a felsorolt 3 tevékenységből legalább kettőt tartalmaz
 • 7 pont - Igen, a felsorolt 3 tevékenységből legalább 1 tevékenységet tartalmaz
 • 0 pont - Nem tartalmaz

 

Tanácsadási szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • kizárólag a https://vali.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiválasztott, minősített szolgáltatótól kerülhet igénybe vételre (A szolgáltatónak mind a támogatási kérelem (vagy szolgáltatóváltás esetén az arra irányuló szerződésmódosítási kérelem) benyújtásának időpontjában, mind pedig a tanácsadásra irányuló megbízási szerződés aláírásának időpontjában érvényes minősítéssel kell rendelkeznie.)
 • kizárólag olyan tanácsadás költsége számolható el, mely a támogatást igénylő vállalkozás egyedi fejlesztési igényeire szabott, projekt-specifikus tanácsadási feladatokat tartalmaz: bemutatásra kerülnek a kitűzött célok és a vállalkozás által elvárt konkrét, kimutatható eredmények; az elvárt eredménytermék kapcsán részletezni szükséges, milyen kimutatható pozitív változást eredményez a vállalkozás vállalati/termelési/szolgáltatási folyamatrendszerében.
 • legfeljebb 50 millió Ft értékben (a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének max. 20%-a)
 • a szolgáltatóval történt kapcsolatfelvételt alátámasztó dokumentum(ok)nak rendelkezésre kell állnia
 • Maximum 2 tanácsadási fejlesztési kategória (az általunk nyújtott tanácsadás 1 kategóriának számít) szerinti tanácsadás vehető igénybe.
 • Tanácsadási tevékenység online formában nem vehető igénybe
 • minimum óraszám: 50 óra
 • árazásunk a felhívásban előírt piaci átlag óradíj alatt van

 

Képzési szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés
 • legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
 • a szolgáltatóval történt kapcsolatfelvételt alátámasztó dokumentum(ok)nak rendelkezésre kell állnia
 • Az adott képzésre vonatkozó engedélynek, bejelentésnek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia.
 • A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 16 óra, maximális időtartama 500 óra.
 • Egy résztvevő több képzésben vehet részt, azonban egy projektben legfeljebb 2 képzési terület tervezhető, választható az alábbi négy képzési típus közül:
  • Szakmai ismeretre irányuló képzés
  • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  • Nyelvi képzés
  • Soft skill képzés – CÉGÜNK SZAKTERÜLETE

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

Példák:

projekt alapú csapatmunka

hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció

vezetői készségek fejlesztése

 • A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában áll és munkaszerződése alapján a munkavégzés helye a projekt megvalósításának helyszíne.
 • A képzésben résztvevők maximális létszáma legfeljebb a támogatást igénylő utolsó lezárt üzleti éve szerinti átlagos statisztikai létszáma lehet.
 • Jelen felhívás keretében online képzések igénybevétele is támogatható.
 • Az egyes képzési területeken a képzésben résztvevők száma, valamint az elszámolható óradíj résztvevőnként nem haladhatja meg az alábbiakat:
  • nettó 3 000 Ft/fő/óra, összesen nettó 200 000 Ft/fő
  • (A képzési költségek elszámolhatóságát nem zárja ki, amennyiben a támogatást igénylő által ténylegesen igénybe vett képzés költsége a fenti fajlagos korlátokat meghaladja. Ebben az esetben a képzés teljes költségének a fenti táblázatban szereplő maximális mértékekig terjedő része minősül elszámolható költségnek.)

 

Benyújtási szakaszok:

 1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. - 2021. július 19.
 2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. - 2021. október 18.
 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. - 2022. január 17.

VEKOP-1.2.6-20 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

 

TANÁCSADÁS

A RÁvezető Projekt Kft.-től igénybe vehető tanácsadási fejlesztési kategóriák:

IV. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés

 • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
  • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
  • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
  • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
  • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
  • üzletmenet-folytonossági tanácsadás;

 

KÉPZÉS

A RÁvezető Projekt Kft.-től igénybe vehető tanácsadási képzések:

Témakörök: gazdálkodás és menedzsment, üzemmenedzselés és üzemszervezés

(képzéseink)

 

Tanácsadási szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA által minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.
 • Maximum 2 tanácsadási fejlesztési kategória szerinti tanácsadás vehető igénybe
 • Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét.
 • A tanácsadási tevékenység elszámolható költsége az alábbi táblázatban foglalt átlagos nettó óradíjakat nem haladhatja meg:

 

Képzési szolgáltatások igénybevételének feltételei:

 • Kkv-k részére képzéshez nyújtott támogatás a https://vali.ifka.hu weboldalon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe
 • a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés
 • összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el
 • A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
 • Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia.
 • A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra.
 • Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt.
 • A képzésben résztvevők maximális létszáma legfeljebb a támogatást igénylő 2020. április havi, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatottainak létszáma lehet.