EMPX bevezető

Ríz Ádám

A munkatársak elköteleződését a munkavállalói élmény határozza meg. Legfontosabb összetevői az emberi kapcsolatok, a munka minősége, a fejlett digitalizáción alapuló munkahelyi környezet, valamint a jövedelem, amely csak ezek után következik.

A munkavállalói élmény a legfontosabb motiváció

„Jelentősen megváltozott a hazai munkaerőpiac magatartása az elmúlt négy-öt évben. A korábbi állapotokhoz képest jelenleg szinte minden ágazatban a munkaerőhiány és a magas fluktuáció a jellemző, amely több okból is káros a munkaadóknak: a munkatársak kiválasztása, felvétele, betanítása minden esetben jelentős költséggel és munkaidő ráfordítással jár.
A távozó munkavállalók nem feltétlenül a magasabb fizetés vagy beosztás kedvéért lépnek ki, hanem gyakran azért, mert nem tartják megfelelőnek a munkahelyi környezetet, az egyre fontosabbá váló munkavállalói élményt (Employee Experience, EX). Minden vezetőnek teljesen át kell értékelnie a munkavállalóik munkához, munkahelyhez való viszonyát ahhoz, hogy megfelelően tudja támogatni és motiválni őket.
Ez nem egyszerűen HR feladat, hanem a vezetés teljes szemléletváltása, el kell fogadni, hogy a kollégák számára a munkahely már nem egyszerűen a munkavégzés helye, hanem olyan élettér, ahol saját szakmai önmegvalósítása és egyéni kiteljesedése teljes mértékben találkozik a munkaadó céljaival. Ennek érdekében a menedzsmentnek az egyéni érdekek rugalmas kezelésén, a munkavállalói diverzitás biztosításán keresztül szinte ’személyre szabott’ munkakörnyezetet kell teremteni számukra.
A Rávezető Projekt Kft. saját Employee Experience (EX) megoldáscsomagján keresztül az ágazati igények és sajátosságok figyelembe vételével nyújt támogatást a munkavállalói élményút feltárásában, elemzésében, és az adott vállalatnak leginkább megfelelő megoldás kialakításában és bevezetésében.”
Ríz Ádám ügyvezető igazgató (fotó)