Bemutatkozás

Bemutatkozás

Segít-e a szervezeti működés fejlesztésében vagy a munkatársi kiválóság növelésében egy kompetenciafejlesztő képzés?

Mi hisszük, hogy igen, mert a megszokott munkakörnyezetből kiszakadva elérhető az áttörés, a „küszöb-élmény”, mind egyéni, mind szervezeti szinten. A Rávezető Projekt munkatársaiként úgy véljük, a szervezeti teljesítmény növelése optimálisan több tényező együttes fejlesztésével, több eszköz használatával valósítható meg, amelyek közül az egyik legfontosabb a képzés. A fejlesztési és képzési igények meghatározását, illesztését és megvalósítását szervezetre, illetve személyre szabva, ügyfeleink valós igényei és meglévő tudásszintje figyelembevételével végezzük. Elfogadott képzési stratégiánk (melynek kivonatát a honlapon olvashatja) értelmében arra törekszünk, hogy képzési programjaink ne „dobozos” termékek legyenek, hanem differenciált, változatos oktatás-módszertani megoldásokkal (1-2-3 napos tréningek, e-learning modulok, online tréning elemek, follow up szolgáltatások) biztosítsuk a képzés hasznosulását a szervezetek számára. Belső és külső tréneri csapatunk tagjainak sok éves piaci és közigazgatási tapasztalata, kiemelkedő szakmai tudása garantálja, hogy közvetlen, felszabadult légkörben zajló tréningjeink a lehető legjobban szolgálják a megfogalmazott képzési célokat.
Bízunk benne, hogy Ön és munkatársai is elégedettek lesznek szolgáltatásainkkal!

Cégünk felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény

Nyilvántartási számunk: B/2020/001943

Engedélyszámunk: E/2021/000106

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi számunk: E-000362/2014).

Ügyfélszolgálat: 1146 Budapest, Izsó u. 7. 1/3. H-P: 9.00-16.00

Képzési stratégia

Képzési stratégia

Képzési stratégia (2015-2022)

Jövőkép

kepzesi_strat_01_jovokep

Stratégiai cél

kepzesi_strat_02_strategiaicel

Célcsoportok

kepzesi_strat_03_celcsoportok

Értékpropozíciók

kepzesi_strat_04_ertekpoziciok

Célrendszer

kepzesi_strat_05_celrendszer

Képzési kínálat

Képzési kínálat

Nyilvántartásba vett képzéseink legfontosabb jellemzői a következők:

Az életvezetést és a munkaerőpiacon való boldogulást elősegítő alapkompetenciák fejlesztése

A képzés célja, hogy a résztvevők alapvető, a munkavállaláshoz, a munkaerőpiacon való boldoguláshoz szükséges kompetenciáit fejlessze. Így a képzés célja különösen a kommunikációs (íráskészség, beszédkészség, figyelemfelkeltő önéletrajz készítése stb.) és együttműködési képesség, az alapvető időgazdálkodás és időmenedzsment, a matematikai készségek, a mindennapi életvitel szempontjából gyakran előforduló élethelyzetekhez kapcsolódó kompetenciák (csekk kitöltése, banki/postai ügyintézés stb.) fejlesztése. A képzési programot elsősorban azoknak szántuk, akiknek a mindennapi életvezetés és a munkaerőpiacon való boldogulás szempontjából hasznosíthatók az fenti kompetenciák.

 • a képzés időtartama: 20 óra
 • A képzés tartalma: hivatalos levél írása, értelmezése, megválaszolása; ajánlott és tértivevényes levelek kitöltése; a kormányablakok egyablakos ügyintézése, ügyfélkapu létesítése; a táppénz rendszere, betegszabadságra való jogosultság szabályai; az egészségügyi ellátórendszer felépítése és működése; egészségfejlesztés, betegségmegelőzés, ingyenes szűrések igénybevétele, egészséges ételek kevés pénzből, káros szenvedélyek hatásai; a háztartások pénzügyeinek tudatos tervezése; bér, bérpapír, bértábla, szabadság; közüzemi szolgáltatók működése, csekkbefizetés, fogyasztóvédelem; hitellehetőségek, takarékosság, tudatos pénzgazdálkodás
 • max. csoportlétszám: 25 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D031

Tudatos vezetői működés fejlesztése

A vezetői működés tudatosítása rengeteget segíthet abban, hogy a vezetői szerepben lévő emberek eredményesebben, fenntarthatóan, jó légkört biztosítva tudják ellátni feladataikat. Tréningünkkel a meghatározó vezetői kompetenciák (rendszerszemlélet, hatásgyakorlás, önismeret és emberismeret, irányítási készség, kommunikációs készség, döntéskészség, időgazdálkodás, motiváló és konfliktuskezelési készség) szeretnénk fejleszteni.

 • a képzés időtartama: 24 óra
 • A képzés tartalma: a vezetői működés funkciói és tevékenységei; a hatalom forrásai; vezetői önismeret és emberismeret; vezetői stílus és kommunikáció; helyzetfüggő vezetés és kommunikációs stílus; vezetői kommunikáció és az asszertív kommunikáció; feladatkiadás, delegálás és ellenőrzés, értékelés és visszacsatolás; döntéshozatal, programozott és nem programozott döntések; vezetői időgazdálkodás; motiváció és vezetői munka; vezetői szemlélet, munkamotívumok azonosítása; konfliktuskezelési stratégiák, a nyerő-vesztő helyzetek tudatosítása és következményei
 • max. csoportlétszám: 25 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D032

A stressz és én

Gyakori, hogy azt várjuk, mondjon már valaki egy-két jó, bevált módszert, amivel teljes biztonsággal megszabadulunk a bennünket szorító helyzettől, tehertől, amitől garantáltan megnyugszunk, vagy energiákkal töltődünk fel és könnyedén vesszük az előttünk álló akadályokat. Stressz esetén mindenki testében ugyanazok az élettani folyamatok játszódnak le, ebben nagyon is „egyformák” vagyunk. A gond az, hogy egyénként „másképpen” vagyunk egyénként, vagyis a környezetből érkező ingerek eltérően hatnak ránk. Ez tehát minden stresszkezelés alapja: önmagunk, saját érzékenységünk ismerete. Sajnos, nincs receptre felírható „pirula”, mindenki számára üdvözítő módszer. A program annak szól, aki saját „stresszeivel” rendezni szeretné a viszonyát.

 • a képzés időtartama: 16 óra
 • a képzés tartalma: én és a stressz, mi történik stressz hatása esetén?, a stressz fogalma, biológiája és fiziológiája, a stressz kezelésének személyes eszközei, munkahelyi stressz tényezők azonosítása, a stresszel való megküzdés (coping) stratégiái és a kiégés jelensége, stresszkezelési technikák, személyes fejlesztési akcióterv készítése
 • max. csoportlétszám: 15 fő (nyilvántartási szám: E-000362/2014/D004), illetve 25 fő (nyilvántartási szám: E-000362/2014/D020)

Agilis projektmenedzsment

A projektszerű megközelítés, a projektmenedzsment módszerek ismerete ma már nélkülözhetetlen mind a piaci szektorban, mind a közszférában. Amikor egy feladatot végiggondolunk, amikor kijelöljük a felelősöket és a közreműködőket, felállítjuk a projekt team-et, amikor erőforrástervet, ütemtervet készítünk vagy éppen kockázatanalízist végzünk, tulajdonképpen a projekt előkészítéséről és tervezéséről gondoskodunk. A projekt végrehajtás során pedig… Tudja mit? Inkább nem írjuk le itt a teljes képzést: próbálja ki személyesen, és vegyen részt projektmenedzsment tréningünkön!

 • a képzés időtartama: 24 óra
 • a képzés tartalma: projektmenedzsment alapfogalmak, folyamatok, szerepek és szerepkörök, a projekt folyamat egyes fázisai: a projekt előkészítés szakasza, a projekt tervezés szakasza, végrehajtási szakasz, zárás-értékelés szakasza; személyes fejlesztési akcióterv
 • max. csoportlétszám: 20 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D001

Alkalmazott vezetői energia

Négy nap alatt senki nem tud jó vezetővé válni, de el tud gondolkodni azon, milyen területeken kellene fejlődnie céljai eléréséhez. Tréningünk azzal segíti elő a vezetői kompetenciák fejlesztését, hogy bemutatja, majd gyakoroltatja a résztvevőkkel azokat a vezetői funkciókat, amelyek a modern korban nélkülözhetetlenek. Az MBTI modell alapján minden csoporttag beazonosítja saját működését, és képet kap arról, hogy hol tart a legfontosabb vezetői és társas készségek, képességek terén. A résztvevők megismerik a személyközi vezetői készségeket, beazonosítják a generációk közötti működési és motivációs különbségeket, megtapasztalják az együttműködés és a verseny közti különbséget a teljesítmény terén. Saját vezetői arculatukat is felfedezhetik a vezetési stílusok feltérképezése során, és elsajátíthatják a mentorálás módozatait.

 • a képzés időtartama: 32 óra
 • a képzés tartalma: vezetői funkciók, a vezető személyes készségei, önismeret, emberismeret, stresszkezelés, kreatív problémamegoldás; a vezető személyközi készségei, motiváció, visszacsatolás, teljesítményértékelés, konfliktuskezelés, együttműködés, csapatmunka; vezetési stílusok;a fejlesztő vezető, a vezető mint mentor
 • max. csoportlétszám: 20 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D006

Antistressz program

A stressz hétköznapi jelenség. Ha megfelelően irányítjuk, jótékony hatását kiaknázva növelhetjük a teljesítményünket. Azonban ha rosszul kezeljük, sőt figyelmen kívül hagyjuk, az életünket tesszük kockára. A tartós stressz csökkenti az egyéni teljesítményt, ami a szervezeti teljesítmény csökkenését eredményezi.
Képzési programunk nemcsak azt mutatja meg, hogy milyen tényezők felelősek a stresszért, hanem konkrét stresszkezelési technikák elsajátításához is hozzásegíti a résztvevőket, akik így képessé válnak az ártó stressz (az ún. distressz) negatív hatásainak mérséklésére, elkerülésére.

 • a képzés időtartama: 25 óra
 • a képzés tartalma: a stressz jelensége, a stresszkezelés elmélete (interaktív e-learning tananyag, tanulási idő kb. 4 óra). A résztvevői igények alapján kiválasztott stresszkezelési technikák megismerése (2 napos jelenléti tréning, 16 óra). Utánkövetés, személyes tapasztalatok gyűjtése, ismeretfrissítés – 6 alkalom (távoktatás, kéthetente 10-10 perc, összesen 1 óra). Hová jutottunk? Záró műhelymunka, tapasztalatok értékelése, személyes fejlesztési terv, ön- és társreflexiók (jelenléti tréning, 4 óra).
 • max. csoportlétszám: 20 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D011

Az infokommunikációs technológia alkalmazása / digitális írástudás

A képzés a résztvevők technikai, informatikai érdeklődésére épül. Újszerű, innovatív, a munkaerőpiacon és a mindennapokban egyaránt hasznos és szükséges infokommunikációs tudást kíván átadni hangsúlyosan gyakorlati formában, a személyes élményszerzésre alapozva, amellyel elősegíti a digitális írástudás és az infokommunikációs eszközhasználat fejlődését.

 • a képzés időtartama: 52 óra
 • A képzés tartalma: hardveres és szoftveres alapismeretek, okoskészülékek és alkalmazások, levelezőrendszerek, szövegszerkesztés, közösségi média és netikett, böngészés, internetbiztonság, online vásárlás, netbanking.
 • max. csoportlétszám: 20 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D030

Gazdálkodj az időddel

Volt már olyan érzése, hogy az egymás után érkező feladatok (és persze mindegyik SOS, azonnali és fontos) miatt lassan összecsapnak a feje felett a hullámok? Hogy hiába igyekszik mindegyikkel foglalkozni, valójában egyikkel sem halad úgy, ahogyan szeretné? Ha igen, akkor Önnek szól időgazdálkodási tréningünk, ahol nemcsak azt segítenek megfejteni trénereink, hogy mi történik az emberben a sürgetés, a befejezetlen munka hatására, hanem választ kap arra is, hogyan érdemes priorizálni a feladatokat, mikor és hogyan lehet „nemet mondani”, és milyen technikákkal tudja a leghasznosabban felhasználni egyik legnagyobb kincsünket: az időt.

 • a képzés javasolt időtartama: 16-24 óra
 • a képzés tartalma: időhasznosítás, időgazdálkodási módszerek, technikák használata, tervezési és priorizálási módszerek használata, a „nem-et mondás” technikái, az ideális nap megtervezése, a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása, személyes fejlesztési terv készítése
 • max. csoportlétszám: 25 fő

Generációk együttműködése

Baby boomerek… X, Y, Z... Alfa generáció… Mindannyian hallottunk már ezekről a kifejezésekről. Mit is jelentenek pontosan? Én vajon melyik generációba tartozom? És mik az egyes generációk típusjegyei, általános jellemzői? Hogyan tudok eredményesen együttdolgozni Y-okkal? Mivel lehet igazán motiválni a Z-ket, ha belépnek a munkaerőpiacra? Együttműködés, kapcsolatteremtés, motiváció – ezek a kulcsszavai a képzési programnak, amelynek tematikáját ahhoz igazítjuk, hogy a résztvevők mely generációkat képviselik, és milyen pozícióban találkoznak a további nemzedékek tagjaival.

 • a képzés időtartama: 10 óra
 • A képzés keretében a résztvevők megismerik az egyes generációk típusjegyeit, jellemző sajátosságait. Interaktív helyzetgyakorlatok segítségével maguk is kipróbálhatják, hogyan viselkedik, hogyan reagál egy adott helyzetben egy másik nemzedék képviselője. A szituációkra épülő tréning eszközkészletét az adott csoport generációs összetételéhez igazítjuk, figyelembe véve azt is, hogy más kihívásokkal szembesülnek vezetők és munkatársak.
 • max. csoportlétszám: 15 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D013

Hatékony üzleti kapcsolattartás

A szakmai, üzleti partnerekkel való hatékony, átgondolt kommunikáció rendkívül fontos lépcsőfok az eredményes együttműködéshez vezető úton. A félreérthető testbeszéd, az agresszív stílus vagy akár a rossz artikuláció egy ígéretesen induló partnerséget is tönkretehet. Sokszor érezzük azt, hogy nem tudunk nemet mondani, inkább elvállaljuk a testidegen feladatot is. Hogy egy vitában nem tudunk eléggé meggyőzőek lenni és támadóvá válik a fellépésünk, vagy éppen feladjuk álláspontunkat. Ezekre a helyzetekre (is) szeretnénk Önnek megoldást kínálni tréningünk során.

 • a képzés időtartama: 24 óra
 • a képzés tartalma: a kommunikáció törvényszerűségei, a non-verbális kommunikáció területei és funkciói, a verbális közlés szabályai, támogató kommunikáció, asszertív kommunikáció, kérdezés- és tárgyalástechnika, a hallgatás és a megértés, a visszacsatolás, személyes fejlesztési akcióterv készítése
 • max. csoportlétszám: 20 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D003, illetve E-000362/2014/D018

Kommunikációs és együttműködési készségek fejlesztése (24 órás)

A szervezet hatékony működésének egyik kulcsa, hogy a dolgozók közötti együttműködés és kommunikáció megfelelő legyen. A jó kommunikáció elősegíti az eredményesebb munkavégzést, a jó munkahelyi légkör megteremtését, sőt, hozzájárul ahhoz, hogy a munkatársak azonosuljanak a szervezet küldetésével és céljaival. Képzésünk konkrét, kézzelfogható kommunikációs és együttműködési technikákat ad a résztvevők kezébe, bevezeti őket az eredményes tárgyalástechnika rejtelmeibe, és hozzásegít ahhoz, hogy ügyfeleink saját munkakörnyezetükben hasznosítani tudják a tréningen elsajátított ismereteket.

 • a képzés időtartama: 24 óra
 • A képzés tartalma: Kommunikáció a munkahelyen; Az egyirányú és kétirányú kommunikáció; A kommunikáció törvényszerűségei; A verbális és nonverbális kommunikáció összhangja; Személyközi kommunikációs készségek; A hatékony kommunikáció jellemzői; A visszacsatolás szerepe a személyközi kommunikációban; Az asszertív kommunikáció. Az együttműködés alapjai és feltételei; Konfliktuskezelés, win-win szituációk; személyes fejlesztési akcióterv készítése
 • max. csoportlétszám:: 15 fő (nyilvántartási szám: E-000362/2014/D014), illetve 20 fő (nyilvántartási szám: E-000362/2014/D023

Komplex kommunikációs készségek fejlesztése

A képzés célja az eredményes személyes kommunikációs készségekhez tartozó ismeretek bővítése, a kommunikációs készségtár fejlesztése, amelyek a munkavégzés színterein segítik a hatékony feladatvégzést, a munkahelyi kapcsolatok kiépítését, fejlesztik a munkahelyi viselkedéskultúrát, együttműködést és a problémamegoldást.

 • a képzés időtartama: 52 óra
 • A képzés tartalma: a kommunikáció jellemzői és törvényszerűségei; kommunikációs készségek a gyakorlatban; asszertív kommunikáció; prezentáció, benyomáskeltés, nyilvános szereplés; kommunikáció, tárgyalás és problémamegoldás; a munkahely keresés és pályamódosítás technikái és eszközei
 • max. csoportlétszám: 20 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D028

Konfliktuskezelés

A képzés célja, hogy a résztvevők elméleti alapokat és saját gyakorlati élményeket kapjanak a konfliktusok felismeréséhez, a hatékony konfliktuskezelési megoldások alkalmazásához, a nyertes-nyertes helyzetek kialakításához. Ennek megfelelően arra törekszünk, hogy a képzés során tudatosítsák saját stressz jelenségeiket és bővítsék eszköztárukat a hatékony stressz-csökkentési megoldások kiválasztásához és alkalmazásához, valamint a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz és a tudatos változtatáshoz.

 • a képzés időtartama: 24 óra
 • A képzés tartalma: a konfliktushoz kapcsolódó alapfogalmak és a konfliktus folyamata; konfliktuskezelési stratégiák, a konfliktuskör; konfliktuskezelés és problémamegoldás; konstruktív konfliktuskezelés és kezdeményezés alapelvei és módszerei; a változás, mint konfliktusforrás; a változás jellemzői; a stressz, mint konfliktusforrás; reakciók megterhelő helyzetekben; megküzdési módok nehéz helyzetekben.
 • max. csoportlétszám: 20 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D027

Legyünk rugalmasak!

Bármilyen szervezeti átalakítás eredményessége szempontjából kiemelten fontos, hogy az érintett munkatársak ne külső „erőszakként” éljék meg azt: ismerjék meg az átalakítás céljait, várható eredményeit, kapjanak megnyugtató választ esetleges félelmeikre, aggodalmaikra, fogalmazzanak meg javaslatokat, és ezáltal váljanak maguk is alakítóivá a szervezetnek. A 2 napos tréning célja a rugalmas foglalkoztatás bevezetésével párhuzamosan a szervezeti kultúraváltás elősegítése, az elköteleződés mélyítése, a szervezeten belüli bizalom erősítése a vezetők és a munkatársak között, illetve a munkavállalói körön belül.

 • a képzés időtartama: 16 óra
 • A tréning során a résztvevők gyakorlati oldalról is – valós szituációkra épülő esettanulmányok segítségével – megismerik a rugalmas foglalkoztatás sajátosságait. Műhelymunka keretében értékelik a munkatársak és a vezetők felelősségét a szervezeti kultúra alakításában, és meghatározzák a rugalmas foglalkoztatás kapcsán az eredményorientáció, a teljesítményelvárások és a kontrollfunkciók működését. A képzésen külön hangsúlyt kap néhány kulcskompetencia (együttműködés, konfliktuskezelés stb.) fejlesztése.
 • max. csoportlétszám: 15 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D012

Menedzseri szemlélet a vezetői munkában

Ahhoz, hogy eredményesen és hatékonyan tudja ellátni a rábízott feladatokat, minden vezetőnek egy kicsit menedzserré is kell válnia vezetői munkája során. Képzési programunk célja a vezetői készségek fejlesztése, különös tekintettel a menedzseri szemléletmód erősítésére, az együttműködési készség és a kapcsolódó kompetenciák (pl. konfliktuskezelés, asszertív kommunikáció) fejlesztésére, valamint a problémamegoldó készség javítására.

 • a képzés időtartama: 10 óra
 • A képzés tartalma: vezetői feladatok, vezetői szerepek tisztázása; vezetői stílusok azonosítása; delegálás: döntés, feladatkiadás, követés, ellenőrzés, visszajelzés, értékelés; személyészlelés, személyközi konfliktusok; együttműködés a munkatársakkal és vezetőtársakkal; motiváció és vezetés; célkitűzés, stratégia, vízióalkotás
 • max. csoportlétszám: 25 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D025

Mentori kompetenciákat fejlesztő program

Mentór, Alkumusz fia egy ókori görög mondai szereplő, aki Telemakhosz atyai jóbarátjaként tűnik fel az Odüsszeiában. Mentór „szellemi örökösei”, korunk mentorai olyan tapasztaltabb munkatársak, akik egy-egy kevésbé rutinos kollégát segítenek és támogatnak szakmai fejlődése során. A mentoring mint támogató tevékenység nem nélkülözheti a személyes kapcsolaton alapuló fejlesztést, ezért rendkívül fontos eleme a harmonikus viszony, a jó együttműködés. Képzésünk a mentorok számára fontos kompetenciák fejlesztésével segíti elő a résztvevők mentorrá válását.

 • a képzés időtartama: 24 óra
 • a képzés tartalma: a mentor kompetenciái és szerepkészlete, én mint mentor, a fejlesztő tanácsadás területei, a coaching és a mentoring, önismeret, emberismeret, a mentoring folyamata, a mentor kommunikációs kompetenciái, a mentor eszközei, problémamegoldás vagy konfliktuskezelés a mentoring során, a mentorálás gyakorlati kérdései, személyes fejlesztési akcióterv készítése
 • max. csoportlétszám: 16 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D005

Munkahelyi mentorok képzése (16 órás)

A korszerű munkakörnyezetben egyre nagyobb szerepe van a hagyományos képzés és „betanulás” mellett (vagy akár helyett) a tapasztaltabb, pedagógiai érzékkel is rendelkező, illetve megfelelő ismeretekkel felvértezett munkatársak által végezhető mentorálásnak. A mentorok fő feladata, hogy egy-egy kevésbé rutinos kollégát segítenek és támogatnak szakmai fejlődése során. A mentorálás mint támogató tevékenység nem nélkülözheti a személyes kapcsolaton alapuló fejlesztést, ezért rendkívül fontos eleme a harmonikus viszony, a jó együttműködés. A képzés fő célja a fejlesztés és tudásátadás eszközeinek és gyakorlatának átadása, a mások fejlesztéséhez szükséges kompetenciakészlet megismerése, valamint a készségkompetenciák szituációs helyzetekben történő gyakorlása, fejlesztése.

 • a képzés időtartama: 16 óra
 • A képzés tartalma: A mentor kompetenciái és szerepkészlete, én mint mentor, mások fejlesztéséhez szükséges kompetenciák, a coaching és a mentoring, önismeret, emberismeret, a mentoring folyamata, a mentor kommunikációs kompetenciái, a mentor eszközei, problémamegoldás vagy konfliktuskezelés a mentoring során, a mentorálás gyakorlati kérdései, személyes fejlesztési akcióterv készítése.
 • max. csoportlétszám: 20 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D015, illetve E-000362/2014/D022

Munka-magánélet összehangolása tréning

Képzésünket elsősorban azoknak a munkahelyi közösségeknek ajánljuk, akik a szervezeti és egyéni teljesítmény érdekében a munka és magánélet összehangolását kívánják fejleszteni. A képzés fő célja a munka és magánélet egyensúlyának kialakításához szükséges szervezeti feltételek feltárása és azonosítása, a családbarát szervezeti kultúra fejlesztési irányainak meghatározása, valamint az ideális arányok megtalálásának és egyéni megvalósításának támogatása.

 • a képzés időtartama: 16 óra
 • A képzés tartalma: a lelki egészség definíciója, szerepe és hatása; a családbarát munkahely jellemzői munkavállalói szempontból; a családbarát munkahelyek jellemzői, szervezeti megvalósításának eszközei; rugalmas foglalkoztatási formák munkaköri és élethelyzeti szempontokból; a rugalmas foglalkoztatás, mint családbarát eszközrendszer munkáltatói és munkavállalói kihívásai; a stresszkezelés alapjai: a stressz faktorok azonosítása, a stressz jellemzőinek feldolgozása, különös tekintettel az időkezelésre a munka-magánélet egyensúlya szempontjából; a stresszkezelés új paradigmája; szemléletváltás - „hogyan tedd barátoddá a stresszt”.
 • max. csoportlétszám: 25 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D024

Nyertes partnerség

A 3 napos tréning célja, hogy a résztvevők megértsék a partnerség építés és működtetés alapelveit, illetve megismerjék és gyakorolják a partneri együttműködéshez szükséges módszereket, technikákat, ezáltal fejlesztve együttműködési készségüket. S hogy mikor lesz igazából nyertes számunkra a partnerség? A képzés végére kiderül!

 • a képzés időtartama: 24 óra
 • a képzés tartalma: a partnerség fogalma, alapelvei, a helyi partnerség és kezdeményezés, a partnerség szervezeti feltételei, partnerség projektekben és a folyamatos feladatmegvalósításban, a partneri együttműködés szükséges feltételei: a különbözőségek erőforrásként történő kezelése (MBTI), team építés, hálózatépítés, egyéni és csoportmotiváció, változás és konfliktusok kezelése, tárgyalási döntési mechanizmusok, kommunikációs módszerek és technikák, személyes fejlesztési akcióterv készítése
 • max. csoportlétszám: 20 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D002

Pénzügyi és gazdasági kultúra fejlesztése a mindennapok segítésére

Képzésünk fő célja, hogy a munkavállalás előtt álló vagy már munkában álló csoportok számára a mindennapi életet és a munkavégzést is elősegítő, alapvető pénzügyi és gazdasági ismereteket rendszerezett formában, sok helyzetgyakorlat segítségével átadja, illetve fejlessze. Ez egyúttal hozzájárul a hosszútávú pénzügyi tervezéshez, a racionális gazdasági döntések meghozatalához szükséges gondolkodásmód kialakításához, illetve a releváns háttérismeretek megszerzéséhez is.

 • a képzés időtartama: 52 óra
 • A képzés tartalma: pénzügyi ismeretek és tranzakciók (pénz, mindennapi pénzügyi szolgáltatások, tőzsde, hitelfelvétel, stb.); a pénzzel való felelős gazdálkodás, a család pénzügyi működése; pénzügyek tervezése és kezelése; kockázatvállalás, bevételkezelés, vagyonnal való gazdálkodás; alapvető pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékozottság fejlesztése.
 • max. csoportlétszám: 20 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D029

Sikeres szervezeti együttműködés és kommunikáció a gyakorlatban

A szervezet hatékony működésének egyik kulcsa, hogy a dolgozók közötti együttműködés és kommunikáció megfelelő legyen. A jó kommunikáció elősegíti az eredményesebb munkavégzést, a jó munkahelyi légkör megteremtését, sőt, hozzájárul ahhoz, hogy a munkatársak azonosuljanak a szervezet küldetésével és céljaival. Képzésünk konkrét, kézzelfogható kommunikációs és együttműködési technikákat ad a résztvevők kezébe, bevezeti őket az eredményes tárgyalástechnika rejtelmeibe, és hozzásegít ahhoz, hogy ügyfeleink saját munkakörnyezetükben hasznosítani tudják a tréningen elsajátított ismereteket.

 • a képzés időtartama: 16 óra
 • a képzés tartalma: a kommunikáció általános törvényszerűségei, írásbeli kommunikáció a munkafolyamatokban, krízis kommunikáció, együttműködés – egyedül nem megy!, az ügyfélkezelés jelentősége, tárgyalástechnika a gyakorlatban, személyes fejlesztési akcióterv
 • max. csoportlétszám: 15 fő (nyilvántartási szám: E-000362/2014/D007), illetve 25 fő (nyilvántartási szám: E-000362/2014/D021)

Stresszkezelés, az ellenálló képesség fejlesztése

Állandóan aggodalom gyötri az Önre váró feladatok miatt? Néha megmagyarázhatatlan félelem tör Önre? Úgy érzi, túlhajszolt és nem tud ellazulni? Lehet, hogy a tartós stressz keseríti meg mindennapjait. Az állandó stressz csökkenti a figyelmet és a munkahelyi teljesítőképességet, folyamatos feszültséget okoz, és szinte magában hordozza az újabb stresszt. Ahhoz, hogy meg tudjunk küzdeni vele, ismernünk kell a stressz tényezőket, és tudnunk kell, hogyan szabadulhatunk meg tőlük. Képzésünk ehhez nyújt ismereteket és biztosít eszközöket a résztvevőknek.

 • a képzés időtartama: 16 óra
 • a képzés tartalma: stresszorok azonosítása, a sressz hatásai, a stressz és az egyéni érzékenység, a stresszkezelés személyes eszközei (reziliencia, asszertív kommunikáció, személyes támogató rendszer), a munkahelyi stressz tényezők, Gordon konfliktusmegelőző modellje, személyes fejlesztési akcióterv
 • max. csoportlétszám: 15 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D009

Tudatosság és társas készségek a vezetésben

Milyen a jó vezető? Például jártasak a döntéshozatalban: bátorítják munkatársaikat a részvételre és felelősséget vállalnak a döntésekért. Motiválják kollégáikat az önfejlesztésre, és ebben maguk is példát mutatnak. A jó vezetőknek kiváló kommunikációs és értékelési képességei vannak: egyértelmű célokat tűznek ki, nyomon követik azok végrehajtását és visszajelzést adnak a teljesítményről. Ha kell, tanácsot kérnek, ha kell, mentorálnak, támogatnak, elősegítik a személyes fejlődést és a szakmai kiteljesedést. Képzésünk abban segít Önnek, hogy ki ne „főnök” legyen, hanem igazi vezető!

 • a képzés időtartama: 16 óra
 • a képzés tartalma: Én, mint vezető – vezetői feladatok és szerepek, a vezetői kompetenciái és szerepkészlete, a problémamegoldás komplex értelmezése, problémafelvető- és elemző módszerek, döntéshozatali gyakorlatok, projektszemlélet
 • max. csoportlétszám: 15 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D008, illetve E-000362/20014/D017

Üzleti kapcsolattartás és kommunikáció

A szakmai, üzleti partnerekkel való hatékony, átgondolt kommunikáció rendkívül fontos lépcsőfok az eredményes együttműködéshez vezető úton. A félreérthető testbeszéd, az agresszív stílus vagy akár a rossz artikuláció egy ígéretesen induló partnerséget is tönkretehet. Sokszor érezzük azt, hogy nem tudunk nemet mondani, inkább elvállaljuk a testidegen feladatot is. Hogy egy vitában nem tudunk eléggé meggyőzőek lenni és támadóvá válik a fellépésünk, vagy éppen feladjuk álláspontunkat. Ezekre a helyzetekre (is) szeretnénk Önnek megoldást kínálni tréningünk során.

 • a képzés időtartama: 16 óra
 • A képzés tartalma: időhasznosítás, időgazdálkodási módszerek, technikák használata, tervezési és priorizálási módszerek használata, a „nem-et mondás” technikái, az ideális nap megtervezése, a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása, személyes fejlesztési terv készítése
 • max. csoportlétszám: 16 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D016

Vezetői szemléletformálás

A tréning célja – az élményszerű tanulás módszerével, vezetői helyzetgyakorlatokon keresztül - a vezetői képességek fejlesztése, különös tekintettel az üzleti, piaci szemléletmód kialakítására és gyakorlására (közös szervezeti célok és kultúra kialakítása és önálló képviselete, hatékony, eredményes vezetői működés elsajátítása, hatékony időgazdálkodás képessége mind saját, mind munkatársi vonatkozásban, változáskezelés és a változások menedzselésének képessége, eredményes tárgyalási és érdekérvényesítő készségek stb.).

 • a képzés időtartama: 10 óra
 • A képzés tartalma: az üzleti környezetre jellemző marketing sajátosságok és az ezekhez kapcsolódó vezetői feladatok; saját vezetői képességek és preferenciák azonosítása; delegálás és számonkérés; időgazdálkodás; motiváció és visszacsatolás; változáskezelés, változással szembeni ellenállás kezelése; üzleti hatáskeltés és érvényesítés, tárgyalástechnika; problémamegoldás, helyzetfüggő konfliktuskezelés.
 • max. csoportlétszám: 25 fő
 • nyilvántartási szám: E-000362/2014/D026